Integral Eye Movement Therapy

Een toelichting om helderheid te creëren.

Wat houdt Integral Eye Movement Therapy in?

Integral Eye Movement Therapy, of hierna te noemen IEMT, is een methode die inmiddels de reputatie heeft om snel en blijvende resultaten te creëren als het gaat om klachten gerelateerd aan angsten, fobieën en wanneer mensen om niet verklaarbare redenen emotioneel worden in bepaalde situaties.


Wat kan je verwachten?

Bij een behandeling IEMT hoeft je niet of nauwelijks over “het probleem” te spreken. Dat is voor veel mensen wel zo prettig. Je hoeft dus niet je emoties uit het verleden op te rakelen. Het gaat er bij een IEMT sessie om dat je zelf steeds de relevante gebeurtenissen in jouw gedachten houdt, tijdens het volgen van de aangegeven bewegingsrichting (bewegende vinger van de coach). De bewegingsrichting volg je met jouw ogen en daarbij houdt je je hoofd stil. Dit is een voorwaarde.

Na een aantal keer de bewegingsrichtingen te hebben gevolgd, zul je merken dat de negatieve gevoelens omtrent jouw heftige gebeurtenis of de desbetreffende kwestie, zullen verminderen, op de achtergrond raken of zelfs helemaal verdwijnen. Als IEMT practitioner kan ik aan jouw oogbewegingen zien (calibratie), bij welke bewegingsrichtingen de grootste veranderingen optreden in jouw gemoedstoestand.

Met IEMT kan meestal al binnen 1 sessie effect worden bereikt. Na een IEMT sessie kun je wel wat vermoeidheid ervaren en krijg je instructies om dit zoveel mogelijk te verminderen. Gedurende de dagen en weken na de IEMT sessie(s) zullen er ook de nodige nazorg contactmomenten plaatsvinden. Tijdens de sessie(s) ga je ook leren hoe je met jouw lichaamshouding en andere fysiologische aspecten jouw gemoedstoestand positief kunt beïnvloeden.


Hoe werkt IEMT en wat kan het voor jou betekenen?

IEMT is een therapie waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en op deze manier de gevoelsmatige sensaties die passen bij angst, fobie of de ongewenste emoties bij bepaalde situaties te verminderen of te laten verdwijnen.

IEMT biedt in veel gevallen een goed resultaat wanneer je te maken hebt met traumatische beelden die je angst of andere nare gevoelens geven, of wanneer je last hebt van terugkomende negatieve gevoelens zoals depressie, futloosheid, boosheid, verdriet, geestelijke vermoeidheid etc. IEMT kan je dan helpen om de nare gevoelens om te zetten in betere gevoelens. Immers een ander en beter gevoel zorgt vaak dat je ook beter met situaties kun omgaan.

IEMT...

Kan uitstekend worden toegepast bij de behandeling van Posttraumatische-stressstoornis, ofwel PTSS.
Valt in de categorie “korte therapie”.
Is een methode waarbij je niet allerlei nare gevoelens hoeft te “doorleven”. Je hoeft dus niet je trauma opnieuw te beleven, zoals bij andere methoden.
Zorgt voor een blijvende verandering in de emotionele beleving.
Zorgt voor een verandering van het zelfbeeld.
IEMT is een therapeutisch model wat zich richt op het oplossen van de zogenaamde
5 Patterns of Chronicity
.


De toepassingen van IEMT zijn onder andere hulp bij klachten veroorzaakt door:

PTSS, angsten, fobieën, nachtmerries, of negatieve zelfbeelden.


Is IEMT hetzelfde als EMDR?

EMDR is een therapie met meer intensiteit, gaat wel in op wat er in het verleden gebeurd is en is voornamelijk bedoeld als model voor trauma's. De enige overeenkomst tussen IEMT en EMDR is dat we van onze cliënten vragen om hun ogen te bewegen.

Uitgelegd door:

Miranda VeenemanSoulMind Coaching

Miranda Veeneman is de oprichter en het gezicht achter SoulMind.

Andere methodieken van SoulMind Coaching:

Dit is de Style Switcher.

Stel hier je favoriete kleur in. Topbar Kleur Layout Stijl Patronen voor de Portraitstijl